Space System Ontology in opdracht van ESA

Het ontwerpen en gebruiken van ruimtevaartuigen en satellieten vergt complexe activiteiten en veel kennisuitwisseling. Gorilla IT heeft de basis gelegd voor het Space System Ontology, het semantische informatiemodel van de ESA. Daarnaast heeft het MDD-principes gebruikt om het informatiemodel om te zetten in werkende database met bijpassende administratieschermen.

Semantic interoperability is recognized as the major lever to deploy digital engineering and continuity.

- European Space Agency -
European Space Agency
European Space Agency

Key resultaten.

3

partijen in samenwerking

ESA, Thales, Gorilla IT

5

perspectieven in scope

uit de cyclus van ruimtevaartontwerp

>200

tabellen

in genormaliseerde database

150

Schermen

in beheer applicatie

De uitdaging

Om alle kennis gerelateerd aan een ruimtesysteem vast te leggen in een consisten globaal conceptueel datamodel op zo'n manier dat semantische interoperabiliteit mogelijk is. Het model biedt de mogelijkheid om de behoeften van elke gemeenschap die betrokken is bij de levenscyclus van het ruimtesysteem, geintegreerd vast te leggen.

European Space Agency

De casus

Dankzij onze aanpak konden we het fundament leggen voor het Space System Ontology. Door MDD te gebruiken hebben we het informatiemodel automatisch kunnen omzetten in een werkende database. Beheerschermen werden automatisch gegenereerd.

Het vastleggen van de lifecyle van een satelliet is erg complex. Er zijn al eerder projecten geweest die de semantiek uit de ruimtevaart hebben vastgelegd. Ons werk moest gebaseerd zijn op het reeds bestaande meta-model van Arcadia, een bewezen methode voor systeemtechniek op basis van modellen die al jarenlang wordt gebruikt door de ruimtevaartgemeenschap.

Op deze manier kon dit project zich uitsluitend concentreren op het oplossen van de semantiek- en ontologieaspecten, in plaats van ook de technische engineeringmoeilijkheden en -problemen op te lossen die al in het verleden zijn opgelost door het Arcadia-team.

ESA heeft als eis dat het Space System Ontology in de ORM-methode wordt gemodelleerd. Wij zijn groot voorstander van feit-gebaseerd modelleren. Het is integraal onderdeel van onze aanpak. We zijn dan ook trots dan ESA gekozen heeft voor onze expertise.

De stappen die we hebben gevolgd:
  • Modelleer de Arcadia concepten, zoals vastgelegd in UML
  • Verwijder technische constructies
  • Voeg missende semantiek toe
  • Voeg missende regels toe
  • Voeg bronnen toe

We hebben nauw samengewerkt met experts van de ruimtevaart om alle bevindingen te toetsen en te verbeteren. Dit waren experts van ESA, Thales, Airbus en OHB.

Met onze MDD-ontwikkelstraat hebben wij vrijwel automatisch het Space System Ontology kunnen omzetten in een beheer-applicatie. Het bestond uit:
  • 150 beheerschermen om alle informatie in het Space System Ontology te kunnen beheren
  • Middleware om regels af te dwingen
  • Onderliggende database

We hebben de eerste versie van het Space System Ontology succesvol opgeleverd. Ondertussen is het Space System Ontology omarmt door de ruimtevaartindustrie en zijn de eerste uitbreidingen al toegevoegd.